Kvicksundsbron renoveras

Under tiden 19-24 april bör den som passerar Kvicksundsbron på riksväg 56 ta lite mer tid på sig än vanligt.

 

 

Mellan 19 och 24 april kommer broöppning, bommar, larm och övriga funktioner att testas genom att vägbron öppnas och stängs. Broöppningarna pågår dock längre tid än de öppningar som görs i vanliga fall för att släppa igenom fartyg och höga båtar – upp till 30 minuter kan man bli stående på ömse sidor Kvicksundsbron. Därför rekommenderar Trafikverket att man tar god tid på sig när man ska passera eftersom man kan bli fördröjd.

Källa VLT 

Add comment

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading