Avgifter

 

 

 

5 mot 5 (F/P7 - F/P9)               700 kr/lag

7 mot 7 (F/P10 - F/P11)           1500 kr/lag

9 mot 9 (F/P12 - F/P14)           1500 kr/lag

 

Anmälningsavgiften ska betalas i samband med anmälan på bankgiro 426-1475, ange föreningsnamn samt åldersklass.